Vogels in Zweden Zweedse Vogelsoorten

Wat zijn de kenmerkende vogels in Zweden? Welke Zweedse vogelsoorten zijn een bezoek aan het land waard? Op de pagina vogels in Zweden Zweedse vogelsoorten is uitgebreide informatie te vinden.

Vogels in Zweden Zweedse Vogelsoorten

Het overzicht van Zweedse vogels is alfabetisch ingedeeld. Je kunt zowel de Zweedse vogelnaam, als de Nederlandse en de wetenschappelijke naam in de lijst terugvinden. Als eerste worden de Zweedse vogels genoemd die je in Nederland niet of moeilijk kunt waarnemen maar die in Zweden vrij algemeen zijn. Achter de Nederlandse naam van de vogelsoort wordt de Zweedse vogelnaam genoemd. met eronder, voor de volledigheid, de wetenschappelijke naam.
Alpensneeuwhoen | Fjällripa
Lagopus muta

Auerhoen | Tjäder
Tetrao urogallus

Bokje | Dvärgbeckasin
Lymnocryptes minimus

Bonte kraai | Kråka
Corvus cornix

Bosruiter | Grönbena
Tringa glareola

Braamsluiper | Ärtsångare
Sylvia curruca

Buidelmees | Pungmes
Remiz pendulinus

Dwerguil | Sparvuggla
Glaucidium passerinum

Giervalk | Jaktfalk
Falco rusticolus

Goudhaantje | Kungsfågel
Regulus regulus

Grauwe franjepoot | Smalnäbbad simsnäppa
Phalaropus lobatus

Grijskopspecht | Gråspett
Picus canus

Hazelhoen | Järpe
Tetrastes bonasia

Korhoen | Orre
Lyrurus tetrix (Tetrao tetrix)

Kraanvogel | Trana
Grus grus

Kramsvogel | Björktrast
Turdus pilaris

Moerassneeuwhoen | Dalripa
Lagopus lagopus

Oehoe | Berguv
Bubo bubo

Oeraluil | Slaguggla
Strix uralensis

Parelduiker | Storlom
Gavia arctica

Raaf | Korp
Corvus corax

Roodkeelduiker | Smålom
Gavia stellata

Ruigpootuil | Pärluggla
Aegolius funereus

Slechtvalk | Pilgrimsfalk
Falco peregrinus

Sneeuwuil | Fjälluggla
Bubo scandiacus

Sperwergrasmus | Höksångare
Sylvia nisoria

Sperweruil | Hökuggla
Surnia ulula

Steenarend | Kungsörn
Aquila Chrysaetos

Velduil | Jorduggla
Asio flammeus

Zweedse Vogelnamen

Hoe worden vogels in het Zweeds genoemd? Wat zijn de Zweedse vogelnamen? Als je op reis bent in Zweden en je bent geïnteresseerd in vogels is het handig te weten welke namen de vogels in de Zweedse taal hebben…zweedse vogelnamen >
Bijpassende Informatie